16/3/11


cristalls i sedes
aletegen un nou ball
amb passa encesa1/3/11carne de vidrio
mi lengua pinta escarcha
se ausenta el vino