27/6/12

com un pa dàngel
com l'ala d'un insecte...
vols pluja o llengua?