3/2/13









laberint ossut
i la carn ara és seda
i el perfum és llum