16/4/10


fragments de tarda
rodolen sens vertigen
per l'instant daurat7/4/10

els brots libèrrims
enarboren banderes
netes d'estelles