24/9/12HABEAS   UMBRA
Habeas Umbra és una expressió llatina que significa "que tinguis la teva ombra". Actualment designa un procés judicial estès en la major part de països democràtics que protegeix els ciutadans contra les detencions de l'ombra realitzades per una autoritat, agent, funcionari públic o particular, sense que hi concorrin el supòsits legals necessaris, ja que implica la immediata comunicació d'aquest procediment al jutge de guàrdia corresponent perquè aquest pugui decidir sobre la correcció o no de la detenció.Trencant esquemes,
idees esmaltades.
Un tall sinuós


5/9/12
 i els ulls abracen
l'aura de cotó emmelat,
la carn més tendra...


2/9/12


la mar m'enlaira,
remou arena i llavis
de mel i petó