26/5/13

el fil de la músicatinta nogalina -marina culubret alsina


teixim la dansa
els cors són llançadores
la pell, trama i ordit.8/5/13

diu la llumsi fos puntaire
la sang seria blonda
coronant llavis