4/1/16


acrilic / tinta nogalina sobre tela - marina culubret alsina


fluir amb la pell
de cada instant adherit,
 beure'm l'infinit