21/5/11

la llavor de cada pas
els brins de consciència
el gaudi de l'ara que camina