6/2/11


gravem el desig:
jo sóc mantell de coure
tu, burí precís
3/2/11són cabells d'acer
acabats de pentinar
(qui els esventarà?)