14/12/10




rodolen besos
pel llit càlid de l'ara
(carícies d'aigua)




Llit fluvial: HIDROG Espai del riu per on s'escorren les aigües


11/12/10





llevo en la nuca
vasijas de aliento,
noches del verbo



1/12/10







són plomes de sal,
allò que sura als teus ulls
quan cerques el cel